Om oss


NORME (Norsk råd for misjon og evangelisering) er en paraplyorganisasjon for 42 norske evangeliske misjons- og evangeliseringsorganisasjoner.
NORME er den norske delen av European Evangelical Alliance (EEA) og Lausanne bevegelsen.

Placeholder

Link-konferansen

Link er NORMEs årlige misjonskonferanse, som samler ledere og ansatte fra NORMEs medlemsorganisasjoner, samt andre med interesse for misjon og menighet. Link arrangeres i forbindelse med årsmøtet. I 2018 ble Link og årsmøtet lagt til 4. og 5. september. 

Link 2018 hadde fokus på rekruttering, mobilisering og kompetansebygging med tittelen; Head hunter, jakten på de rette hodene.

Missiologisk Forum

Missiologisk Forum er teologiske fagdager i NORME regi.

Neste Missiologiske Forum er 1. november, med fokus på ungdomsarbeid. Tema blir Christ Connecting Youth Ministry, og hovedgjest er David Kinnaman fra forskningsinstituttet Barna Group.  

I tillegg får vi bl.a. høre Linda Andernach Johannesen (Misjonskirken Norge), Roald Zeiffert (Ung baptist), Karl-Johan Kjøde (Laget, NKSS) og Andreas Hegertun (Filadelfia, Oslo). 

Placeholder
Placeholder

Misjons- og medlemsstatistikk

NORME fører statistikk over norsk misjonsarbeid, i samarbeid med Digni og Fjellhaug Internasjonale høyskole.

Utviklingen i norsk misjon har de siste ti årene gått mot færre utestasjonerte langtidsmisjonærer og flere lokale medarbeidere. Allikevel ser vi en økning i enkeltår som i 2015.

Over tid ser vi at norsk misjon har blitt mer desentralisert og mangfoldig. Mye av utviklingen kan skyldes at verden har blitt mindre, vi reiser mer, og det er enklere å starte opp nytt arbeid.

NORME holder for tiden på med å samle inn data for 2017, og gleder oss til å presentere tallene så snart de er klare.